Tælenska / Verkalýðsfélags

 

วันพฤหัสบดี ที่ 15 มกราคม

ขอเชิญสมาชิกสหภาพแรงงานคนไทยเข้าร่วมประชุมเพื่อหาข้อตกลงสัญญาร่วมระหว่าง สหภาพแรงงาน และSamtök atvinnulífsins  ซึ่งในข้อตกลงสัญญาฉบับปัจจุบันจะหมดอายุวันที่ 28 กุมภาพันธ์ นี้

 

การประชุมจะจัดขึ้นในห้องโถงของสหภาพแรงงาน ถนน Víkurbraut 46 เวลา 20:00 น.

 

การประชุมครั้งสำคัญนี้ จะเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อการนำไปพิจารณาต่อไป